BATC

Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument

Als natuurgeneeskundig therapeut is zOzest aangesloten bij de beroepsvereniging BATC: Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument. Deze beroepsvereniging heeft als doel eenheid en kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. Deze hoogwaardige kwaliteit wordt gegarandeerd doordat BATC therapeuten breed geschoold zijn, meerdere verschillende werkvormen hanteren en volledig werken volgens de vijf natuurgerichte principes. Dit zijn: Energie, Prikkeloverdracht, Drainage/Reinigen, Voeding en Psyche.

Energie


Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en ons auraveld.
De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.
• Met hypnotherapie, visualisatieoefeningen, mindfulnessoefeningen en acceptance and commitment therapy kijken we waar bij jou de energie van gaat stromen wanneer deze stagneert. Je leert hier op een voor jou werkende manier op in te spelen en aan te voelen wanneer er blokkades ontstaan.


Prikkeloverdracht

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.
Met mindfulnessoefeningen, lichaamsgerichte oefeningen en hypnotherapie werken we aan het ontspannen van je zenuwstelsel, zodat de prikkeloverdracht binnen je zenuwstelsel beter gaat functioneren. Ook leer je zelf (weer) aan te voelen wat goed voor je is. Wanneer je zenuwstelsel tot rust komt kan je lichaam zich beter in balans brengen en houden.


Drainage/Reinigen

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.
Door met jou te werken aan inzicht in de afvalstoffen die je opbouwt in geestelijke en stoffelijke zin, leer je hoe je je leven zo in kunt delen dat je op preventieve wijze al aan de slag gaat met deze afvalstoffen. Dit doen we vanuit hypnotherapie en coaching. Daarnaast werken we met lichaamsgerichte oefeningen om afvalstoffen welke zich al hebben opgebouwd, beter af te kunnen voeren.


Voeding


Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche.
Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.
Door alle methodieken die zOzest aanbiedt leer je (weer) te voelen wat wel en niet goed voor je werkt qua voeding. Daarnaast werken we middels coaching en hypnotherapie aan het maken van gezonde keuzes en werken we met hypnotherapie (indien nodig) aan het doorbreken van patronen rondom voeding die niet goed voor je werken.


Psyche

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.
Tijdens de sessies staan we uitgebreid stil bij jouw psyche, bij de emoties die je ervaart, wat deze voor jou betekenen en welke gedragingen daaruit voortkomen. Dit doen we door middel van hypnotherapie, (wandel-)coaching, mindfulness, acceptance and commitment therapy, positive psychology, creatieve- , visualisatie- en lichaamsgerichte oefeningen.


 


Alle BATC therapeuten:


  • zijn HBO geschoold in de vijf natuurgerichte principes
  • zijn in het bezit van het diploma HBO Medische en/of Psychosociale Basiskennis
  • krijgen kwaliteitsbewaking door verplichte bij- en nascholing
  • worden gestimuleerd tot het uitwisselen van kennis
  • krijgen kwaliteitsbewaking door middel van visitatie
  • krijgen kwaliteitsbewaking door beoordeling van hun praktijkjaarverslagen


KLACHTENREGELING
Mocht je een klacht hebben over de behandelingen bij zOzest | Holistische therapie, klik en lees dan de klachtenregeling van CamCoop.
AGB code- en praktijknummer vindt u op de nota.
BATC registratie nummer: BR-02688
Klacht- en Tuchtrecht nr.: 1710.2279